icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Savaştepe İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 49 Ada, 4 ve 16 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
27.09.2021

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ nın 15.09.2021 tarihli ve 15603 sayılı yazısı Savaştepe İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 49 ada 4 ve 16 parsellere ilişkin “Yüksek Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı (251400 kişi/ha)” amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin ilgi yazı ekindeki 08.09.2021 tarihli ve 4484 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir. İlgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi “İmar planları ve bu planlardaki değişikliklerin nerede askıya çıktığına dair bilgilendirme ilanı, askı süresi ile eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıkların panosunda duyurulur.” uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı 3. Katında 27.09.2021 ve 26.10.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkıldığına ilişkin bilgilendirme ilanının Muhtarlık Panonuzda duyurulacaktır.