icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Gönen İlçesine ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ile İlave Nazım İmar Planı Teklifi
07.10.2021

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.08.2021 tarihli ve 882 sayılı Kararı ile Gönen İlçesine ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım ile İlave Nazım İmar Planı Tekliflerinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 07.10.2021 ve 05.11.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.