icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
İlimiz Edremit İlçesi Güre Mahallesi Kıyı Kesimine Ait Kıyı Kenar Çizgisi
15.11.2021

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 14.10.2021 tarihli ve E-51384593-305.05-1975476 sayılı yazısı ile İlimiz Edremit İlçesi Güre Mahallesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli I17-c-18-b-3-a, I17-c-18-b-4-b, I17-c-18-b-4-a, I17-c-18-b-3-a, I17-c-19-a-4-a nolu halihazır harita paftaları üzerine Valiliğimiz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca tespit edilen kıyı kenar çizgisinin, 3621 Sayılı Kıyı Kenar Kanununun 9. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş ve 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddeleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir.

İlimiz Edremit İlçesi Güre Mahallesi kıyı kesimine ait 1/1000 ölçekli I17-c-18-b-3-a, I17-c-18-b-4-b, I17-c-18-b-4-a, I17-c-18-b-3-a, I17-c-19-a-4-a nolu halihazır harita paftalarının 3621 Sayılı Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. maddeleri uyarınca Belediyemiz internet sayfasında 15/11/2021 - 14/12/2021 tarihleri arasında bir ay (30 gün) süre ile duyurulması, olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına yapılabilecektir.