icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Altıeylül İlçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi 10683 ada teklif metninde belirtilen parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
16.11.2021

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.10.2021 tarihli ve 1140 sayılı Kararı ile Altıeylül İlçesi Hasan Basri Çantay Mahallesi 10683 ada teklif metninde belirtilen parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

20.02.2020 tarihli ve 31045 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan, 14.02.2020 kabul tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu’na ek olarak “İmar planları ve planlardaki değişikliklerin nerede askıya çıktığına dair bilgilendirme ilanı, askı süresi ile eş zamanlı olarak ilgili muhtarlıkların panosunda duyurulur. Ayrıca plan değişikliği hakkında, değişikliğe konu alanda görülebilir bir şekilde en az 2 adet tabela ile 30 gün süreyle bilgilendirme yapılır.” denilmektedir. Bu doğrultuda; yazımız ekinde sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Belediyemiz internet sayfasında 16.11.2021 ve 15.12.2021 tarihleri arasında ilan edilmesi ve değişikliğe konu alanda görülebilir bir şekilde en az 2 adet tabela ile 30 (otuz) gün süre ile bilgilendirme yapılması gerekmekte olup, olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.