icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Susurluk İlçesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Teklifi
22.11.2021

Susurluk ilçesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 22.11.2021 ve 21.12.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulması, olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.