icon-cloud.svg
23
°
logo-2.png
cloud.png
23
°
logo-2.png
Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Çayırhisar, Gaziosmanpaşa ve Kesirven Mahallelerinde İmar Uygulama Sahasına ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı Çalışmaları Askı İlanı
31.12.2021

       3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri  uyarınca  Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Çayırhisar, Gaziosmanpaşa ve Kesirven Mahallelerinde İmar Uygulama Sahasına ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı  Çalışmaları tamamlanmıştır.
İmar Uygulama Sahasına ait düzenlenen Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitleri ekte yer almaktadır.
        Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitlerinin 31.12.2021 ila 29.01.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.