icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Bandırma İlçesi 100. Yıl Mahallesi 817 ada 67 ve 68 parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
10.03.2022

Bandırma İlçesi 100. Yıl Mahallesi 817 ada 67 ve 68 parsellere ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.02.2022 tarihli ve 286 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu Plan Değişikliği Teklifi 10.03.2022 ve 08.04.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.