icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Burhaniye İlçesi İskele Mahallesi 274 ada 4, 5, 6, 11 parseller ile 651 ada 1 parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
10.03.2022

Burhaniye İlçesi İskele Mahallesi 274 ada 4, 5, 6, 11 parseller ile 651 ada 1 parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.02.2022 tarihli ve 256 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu Plan Değişikliği Teklifi 10.03.2022 ve 08.04.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.