icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Savaştepe İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 49 ada 16 parsele ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Değişikliği
29.03.2022

Savaştepe İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, 49 ada 16 parsele ait imar planı değişikliğinin 08.03.2022 tarihli ve 5272 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/A Maddesinde yer alan "... İVEDİ YARGILAMA USULÜNDE DAVA AÇMA SÜRESİ OTUZ GÜNDÜR..." hükmüne tabi olup, 29.03.2022 ve 27.04.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmıştır. İlan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.