icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Karesi İlçesi, Üçpınar Mahallesi, Toygar Mahallesi, Kuvay-i Milliye Mahallesi, Maltepe Mahallesi ve 2.Sakarya Mahallelerini kapsayan alanda 18. Madde Askı İlanı
01.04.2022

3194 sayılı İmar kanunun 18. ve 19. içindedir.  Balıkesir İli Karesi İlçesi, Üçpınar Mahallesi, 159 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, 160 ada, 1 parsel, 161 ada, 2, 3, 4 parseller; Toygar Mahallesi, 162 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 163 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 164 ada, 1 parsel; Kuvayi Milliye Mahallesi, 11635 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 11636 ada, 1, 2 parseller, 11637 ada, 1, 2 parseller, 11638 ada, 1 parsel, 11825 ada, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19 parseller, 11826 ada, 5, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 parseller, 11827 ada, 1 parsel, 11828 ada, 1, 2, 3 parseller, 11829 ada, 1, 2 parseller, 11830 ada, 1, 2 parseller, 11831 ada, 1, 2, 3, 4, 5 parseller, 11832 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 11833 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parseller, 11834 ada, 2 parsel, 11835 ada, 2 parsel, 11836 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 11837 ada, 2, 4, 5 parseller, 11839 ada, 1 parsel, 11840 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 11841 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 parseller, 11842 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller, 11843 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 parseller, 11844 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parseller, 11845 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 11846 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 parseller, 11847 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 11848 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 parseller, 11849 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller, 11850 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 11851 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 11852 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 parseller, 11853 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parseller, 11854 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 11855 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parseller, 11856 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 11857 ada,1 parsel, 11858 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 parseller, 11859 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 parseller, 11861 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 parseller, 11862 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 11863 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 11864 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 parseller, 11865 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 parseller, 11866 ada, 1 parsel, 11867 ada, 1 parsel, 12383 ada, 7, 8 parseller; Maltepe Mahallesi, 11658 ada, 1, 2 parseller, 11669 ada, 2, 3, 5, 6, 7, 8 parseller; 2.Sakarya Mahallesi, 11911 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 parseller, 11912 ada, 1, 2, 3, 4 parselleri kapsayan alanda İmar Uygulama Sahasına ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı  Çalışmaları tamamlanmıştır

İmar Uygulama Sahasına ait düzenlenen Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitleri ekte yer almaktadır.

Askı İlanı Cetveli, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitlerinin 01.04.2022 ila 30.004.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.