icon-cloud.svg
8
°
logo-2.png
cloud.png
8
°
logo-2.png
İvrindi İlçesi Sarıca Mahallesi 120 ada 50, 51, 105, 107, 109 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile İlave Nazım İmar Planı Teklifi
05.05.2022

İvrindi İlçesi Sarıca Mahallesi 120 ada 50, 51, 105, 107, 109 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile İlave Nazım İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2022 tarihli ve 445 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 05.05.2022 ve 03.06.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.