icon-cloud.svg
11
°
logo-2.png
cloud.png
11
°
logo-2.png
Altıeylül İlçesi Çayırhisar Mahallesi 131, 132 Adalar ile Gaziosmanpaşa Mahallesi 8087, 12728, 12754 Adalara Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
05.05.2022

Altıeylül İlçesi Çayırhisar Mahallesi 131, 132 Adalar ile Gaziosmanpaşa Mahallesi 8087, 12728, 12754 Adalara Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2022 tarihli ve 453 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 05.05.2022 ve 03.06.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.