icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Edremit İlçesi, Yolören Mahallesi, 147 Ada, 1 ve 2 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
05.05.2022

Edremit İlçesi, Yolören Mahallesi, 147 Ada, 1 ve 2 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2022 tarihli ve 461 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 05.05.2022 ve 03.06.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.