icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Balıkesir İli Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi 11662 Ada 1 Parsel ve Üçpınar Mahallesi 130 Ada 671 Parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
05.05.2022

Karesi İlçesi, Balıkesir İli Karesi İlçesi Maltepe Mahallesi 11662 Ada 1 Parsel ve Üçpınar Mahallesi 130 Ada 671 Parsel 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2022 tarihli ve 463 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 05.05.2022 ve 03.06.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.