icon-cloud.svg
27
°
logo-2.png
cloud.png
27
°
696 Sayılı KHK’nın 127. Maddesi ile 375 Sayılı KHK'ya Eklenen Geçici 24. Maddesi (A) Bendi Uyarınca Başvurusu Red Edilen Personel Listesi
27.03.2018

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tespit Komisyonu tarafından 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen geçici 24. maddesi (a) bendi şartları gereği 26.03.2018 tarihinde yapılan toplantıda başvurusu red edilen personel listesi EK'te yayımlanmış olup itirazlar 27-28-29 Mart 2018 tarihlerinde Balıkesir Valiliği İtiraz Komisyonu’na yapılacaktır.

EK: RED EDİLEN PERSONEL LİSTESİ