icon-cloud.svg
16
°
logo-2.png
cloud.png
16
°
logo-2.png
Burhaniye İlçesi İskele Mahallesi 302 Ada 92 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
20.06.2022

Burhaniye İlçesi İskele Mahallesi 302 Ada 92 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.05.2022 tarihli ve 558 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 20.06.2022 ve 19.07.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.