icon-cloud.svg
16
°
logo-2.png
cloud.png
16
°
logo-2.png
Karesi İlçesi Naipli Mahallesi 142 ada 1 parsel, 154 ada 4 parsel, 0 ada 1339 ve 1515 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi
20.06.2022

Karesi İlçesi Naipli Mahallesi 142 ada 1 parsel, 154 ada 4 parsel, 0 ada 1339 ve 1515 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 30.05.2022 tarihli ve 583 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 20.06.2022 ve 19.07.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.