icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Gönen İlçesi Hasanbey Mahallesi 120 ada, 6 ve 13 parseller ve 117 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 parsellere ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi
19.07.2022

Gönen İlçesi Hasanbey Mahallesi 120 ada, 6 ve 13 parseller ve 117 ada, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 parsellere ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.06.2022 tarihli ve 713 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 19.07.2022 ve 17.08.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.