icon-cloud.svg
29
°
logo-2.png
cloud.png
29
°
logo-2.png
Burhaniye İlçesi Kocacami, Hacıahmet ve Yunus Mahallelerinde Muhtelif parsellere ait Nazım İmar Planı Teklifi
17.08.2022

Burhaniye İlçesi Kocacami, Hacıahmet ve Yunus Mahallelerindeki teklif metninde yer alan ada ve parselleri kapsayan alanda 2. Etap olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.06.2022 tarihli ve 702 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 17.08.2022 ve 15.09.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.