icon-cloud.svg
27
°
logo-2.png
cloud.png
27
°
Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 13352 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
17.08.2022

Karesi İlçesi Paşaalanı Mahallesi 13352 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.07.2022 tarihli ve 820 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 17.08.2022 ve 15.09.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.