icon-cloud.svg
10
°
logo-2.png
cloud.png
10
°
logo-2.png
Ayvalık İlçesi Tıfıllar Mahallesi 157 ada 22, 23, 26 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi
14.11.2022

Ayvalık İlçesi Tıfıllar Mahallesi 157 ada 22, 23, 26 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.10.2022 tarihli ve 1107 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 14.11.2022 ve 13.12.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.