icon-cloud.svg
10
°
logo-2.png
cloud.png
10
°
logo-2.png
Susurluk İlçesi Sultaniye Mahallesi 161 ada 2, 4, 5, 7, 8, 10 parsellere ait 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
21.11.2022

Susurluk İlçesi Sultaniye Mahallesi 161 ada 2, 4, 5, 7, 8, 10 parsellere ait 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.10.2022 tarihli ve 1138 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 21.11.2022 ve 20.12.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.