icon-cloud.svg
27
°
logo-2.png
cloud.png
27
°
Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesinde 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde Uygulaması
24.11.2022

3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. maddeleri  uyarınca  Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesinde İmar Uygulama Sahasına ait İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı  Çalışmaları tamamlanmıştır

İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait Pafta Ozalitlerinin 24.11.2022 ila 23.12.2022 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.