icon-cloud.svg
27
°
logo-2.png
cloud.png
27
°
Kepsut İlçesi İhsaniye Mahallesi 260 ada 17 parsel, 334 ada 1 parsel ile Kasapzade Mahallesi 57 adanın bir kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi
11.01.2023

Kepsut İlçesi İhsaniye Mahallesi 260 ada 17 parsel, 334 ada 1 parsel ile Kasapzade Mahallesi 57 adanın bir kısmına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.12.2022 tarihli ve 1561 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 11.01.2023 ve 09.02.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.