icon-cloud.svg
7
°
logo-2.png
cloud.png
7
°
Manyas İlçesi Kızık Mahallesi 226 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
11.01.2023

Manyas İlçesi Kızık Mahallesi 226 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29.12.2022 tarihli ve 1562 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan teklifi 11.01.2023 ve 09.02.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.