icon-cloud.svg
12
°
logo-2.png
cloud.png
12
°
Burhaniye İlçesi Taylıeli Mahallesi 185 Ada 1 Parselin Batısına Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifi
08.03.2023

Burhaniye İlçesi Taylıeli Mahallesi 185 ada 1 parselin batısına ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.02.2023 tarihli ve 168 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu plan değişikliği teklifi 08.03.2023 ve 06.04.2023 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığının 3. Katında askıya çıkarılmış olup, ilan süresince olası itirazların Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılması gerekmektedir.