154 Kv Susurluk Res-poyraz RES Enerji İletim Hattı 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 UİP Değişikliği

Susurluk RES – Poyraz RES Enerji İletim Hattı Güzergahının mevcut imar planlarına işlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.01.2020 tarihli ve 52 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.02.2020 ve 12.03.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.2.2020 09:06:43