18-02 Nolu İmar Uygulama Sahasına Ait Kadastral Parsele Geri Dönüş, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planları Askı İlanı

3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri uyarınca Balıkesir İli Karesi İlçesi Paşaalanı, Üçpınar ve Yeni Mahalle Mahallesi ve Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme ve Ayşebacı Mahallelerinde 18-02 nolu İmar Uygulama Sahasına ait Kadastral Parsele Dönüş, İmar Sıralı Dağıtım Cetvelleri ve Parselasyon Planı çalışmaları tamamlanmıştır.

18-02 nolu İmar Uygulama Sahasına ait düzenlenen Askı İlanı Cetveli, Kadastral Parsele Geri Dönüş, İmar Sıralı Dağıtım Cetveli ve Parselasyon Planına ait ekler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı İlan Panosunda, Zabıta Dairesi Başkanlığı İlan Panosunda; Altıeylül ve Karesi Belediyeleri İlan Panosunda; Ayşebacı, Gümüşçeşme, Paşaalanı, Üçpınar ve Yeni Mahalle Mahallelerinde mahalle halkının tetkik edebileceği bir yere asılarak ilan edilecektir.

3194 sayılı İmar Kanunun 18. ve 19. maddeleri uyarınca Balıkesir İli Karesi İlçesi Paşaalanı, Üçpınar ve Yeni Mahalle Mahallesi ve Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme ve Ayşebacı Mahallelerinde 18-02 nolu İmar Uygulama Sahasına ait çalışma Belediyemiz web sayfasında sayısal ortamda 16.10.2020 ila 14.11.2020 tarihleri arasında halkımızın tetkik edebileceği şekilde ilan edilecektir.


Tarih : 16.10.2020 11:10:10