Altıeylül İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliği

Altıeylül İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.07.2020 tarihli ve 383 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 26.08.2020 ve 24.09.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 26.8.2020 10:58:20