Altıeylül İlçesi Kesirven Mah. Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değ.

ulasim

İlimiz Altıeylül ilçesi Kesirven Mahallesi muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.10.2019 tarihli ve 921 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 13.11.2019 ve 12.12.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 13.11.2019 10:03:14