Altıeylül İlçesi Küçükbostancı Mahallesi 114 Ada 29 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi

Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesi 114 ada 29 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 15.10.2018 ve 13.11.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 15.10.2018 10:35:02