Ayvalık 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

Ayvalık İlçesi, 150 Evler Mahallesi, 1840 ada, 17 parsele ait imar planı değişikliği tekliflerinin 12.11.2019 tarihli ve 1805 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 02.12.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 2.12.2019 09:35:15