Ayvalık İlçesi 150 Evler Mahallesi 1875 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi 1875 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin ilgi Meclis Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 07.11.2018 ve 06.12.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 7.11.2018 09:25:33