Ayvalık İlçesi Ali Çetinkaya Mahallesi 1589 Ada 1 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2020 tarihli ve 991 sayılı kararı ile; Ayvalık ilçesi Ali Çetinkaya Mahallesi 1589 ada 1 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Ekte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi belediyemiz internet sayfasında 17.12.2020 ve 15.01.2021 tarihleri arasında ilan edilecek olup teklifin ilanı süresince olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 17.12.2020 11:07:38