Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığından Duyuru

ulasim

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Makamı, Sayın Ahmet Edip UĞUR’un istifası nedeniyle boşalmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin, Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek üzere 07.11.2017 Salı günü saat 15:00’da Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda toplanması, Balıkesir Valiliği’nin 31.10.2017 tarih ve 22378 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Kamuoyuna duyurulur. 03.11.2017

Ekrem PEHLİVAN

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili