Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan, Mayıs ve Haziran Ayı Toplantıları İptal Edilmiştir

ulasim

İçişleri Bakanlığının 26.03.2020 tarihli ve 5887 sayılı yazısı ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri hükmü uyarınca büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının ertelenmesinin sağlanması istenildiği;

Bu süreçte mahalli idarelerin görevlerinin aksamaması/devamı için meclisin toplanmasının çok zorunlu olduğu hallerde ilgili mevzuatı çerçevesinde olağanüstü toplantı yapılmasına gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanarak izin verilebileceği;

Bu kapsamda Balıkesir Valiliği İl Hıfzısıhha Kurulunun 26.03.2020 tarihli ve 2020/09 sayılı kararı ile Büyükşehir, İlçe Belediyeleri, Mahalli İdare Birlikleri meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı toplantılarının iptaline karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle 24.03.2020 tarihli duyuru ile 14.04.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan ayı toplantısı iptal edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur. 27.03.2020

Yücel YILMAZ

Belediye Başkanı


Tarih : 27.3.2020 16:23:30