Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi 18. Madde Uygulaması

Balıkesir İli Altıeylül İlçesi Gökköy Mahallesi 218 ada 1 ve 8 nolu parsellerde, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi uyarınca İmar Uygulaması gerektiğinden Büyükşehir Belediyemiz Encümenince 28.02.2018 tarih ve 208 sayı ile 18. madde uygulama kararı alınmış ekli dosyaya göre düzenleme yapılmıştır. Belediyemiz Encümenince 28.02.2018 tarih ve 208 sayı ile 18. madde uygulama kararı alınan 218 ada 1 ve 8 parsellere ait Parselasyon Planı ve İmar Planı 08.03.2018 - 06.04.2018 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

İlişikte sunulan 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulama dosyası, Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz internet sayfasında 08.03.2018 - 06.04.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile (30 gün) duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'na yapılabilecektir.