Balıkesir ili, Erdek İlçesinde Yer Alan Kapıdağ RES Projesi İçin 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 Ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 11.08.2020 tarihli ve E.579598 sayılı yazısı ile; Balıkesir ili, Erdek ilçesinde yer alan Kapıdağ Rüzgâr Enerji Santrali Projesi kapsamında ilave 4 adet türbin için hazırlanmış olan Kapıdağ Rüzgâr Enerji Santrali 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı’nın, 22.06.2020 tarih ve 2020/13-5 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiştir.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Resmi Gazetede yayımlanan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik” in 15. maddesi gereğince; hazırlanmış olan, Balıkesir ili, Erdek ilçesinde yer alan Kapıdağ Rüzgâr Enerji Santrali Projesi kapsamında ilave 4 adet türbin için hazırlanmış olan Kapıdağ Rüzgâr Enerji Santrali 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı, Belediyemiz internet sayfasında 24.08.2020 - 22.09.2020 tarihleri arasında 30 gün (1ay) süre ile duyurululacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 24.8.2020 13:53:15