Balıkesir ili, Erdek İlçesinde Yer Alan Marmara RES Projesine İlişkin 1/25.000 Ölçekli NİP Değişikliği, 1/5000 Ölçekli NİP ve 1/1000 Ölçekli UİP

Balıkesir ili, Erdek ilçesinde yer alan Marmara Rüzgâr Enerji Santrali Projesine ilişkin hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 23.07.2020 tarih ve 2020/15-2 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu kararı doğrultusunda, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7. Maddesi uyarınca onaylanmıştır.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik” in 15. maddesi gereğince; hazırlanmış olan, Balıkesir ili, Erdek ilçesinde yer alan Marmara Rüzgâr Enerji Santrali Projesine ilişkin hazırlanmış olan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Belediyemiz internet sayfasında 01.09.2020 - 30.09.2020 tarihleri arasında 30 gün (1ay) süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 1.9.2020 11:02:16