Balya İlçesi Enverpaşa Mahallesi 139 Ada 26 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği

Balya ilçesi Enverpaşa Mahallesi 139 ada 26 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İlave+Uygulama İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 20.02.2018 tarihli ve 197 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.03.2018 ve 11.04.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.