Bandırma İlçesi Akçapınar Mahallesi 129 Ada 3 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2020 tarihli ve 990 sayılı kararı ile; Bandırma İlçesi Akçapınar Mahallesi 129 ada 3 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 17.12.2020 ve 15.01.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 17.12.2020 11:18:05