Bandırma İlçesi Ömerli Mahallesi 132 Ada Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Bandırma İlçesi Ömerli Mahallesi 132 ada muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19.09.2019 tarihli ve 780 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 15.10.2019 ve 13.11.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 15.10.2019 11:44:00