Bandırma İlçesi, Paşakent Mah. 1552 Ada 1 Parsel ve 1553 Ada 1 Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değ.

Bandırma İlçesi, Paşakent Mahallesi 1552 ada 1 parsel ve 1553 ada 1 parsellere ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Plan değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.09.2019 tarihli ve 818 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 30.10.2019 ve 28.11.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 30.10.2019 09:18:52