Bandırma İlçesi Yenimahalle Mah. Muhtelif Parsellere Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği

ulasim

İlimiz Bandırma İlçesi Yenimahalle Mahallesi muhtelif parsellere ait 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.10.2019 tarihli ve 897 sayılı Kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 13.11.2019 ve 12.12.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 13.11.2019 08:59:18