Bigadiç İlçesi, Abacı Mahallesi, Muhtelif Ada ve Parsellere Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 28.07.2020 tarihli ve 442 sayılı kararı ile; Bigadiç ilçesi, Abacı Mahallesi, muhtelif ada ve parsellere ait Eğitim Tesis Alanı- Sosyal Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 26.08.2020 ve 24.09.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 26.8.2020 11:47:49