Burhaniye İlçesi Pelitköy Mahallesi 821 Ada 1 Parsel ile 822 Ada 1 Parsel ve Çevresine Ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Teklifi

Burhaniye İlçesi Pelitköy Mahallesi 821 ada 1 parsel ile 822 ada 1 parsel ve çevresine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25.03.2021 tarihli ve 355 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 12.04.2021 ve 11.05.2021 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 12.4.2021 09:01:19