Edremit İlçesi Altınoluk Mah.1758 Ada 2 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli NİP Değ.

ulasim

İlimiz Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi 1758 ada 2 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.10.2019 tarihli ve 944 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 13.11.2019 ve 12.12.2019 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 13.11.2019 10:27:54