Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi 798, 799, 800, 1747 Adalara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesi 798, 799, 800, 1747 Adalara ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.05.2018 tarihli ve 570 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 21.06.2018 ve 20.07.2018 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 21.6.2018 09:19:32