Edremit İlçesi Avcılar Mahallesi 347 Ada 2 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

Edremit İlçesi Avcılar Mahallesi 347 Ada 2 Parsele Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifinin Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.02.2018 tarihli ve 202 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 20.03.2018 ve 19.04.2018 tarihleri arasında bir ay süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.