Edremit İlçesi, Çamlıbel Mahallesi 468 Adaya Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı

Edremit İlçesi, Çamlıbel Mahallesi 468 Adaya Ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.02.2020 tarihli ve 139 sayılı kararı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.

İlişikte sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca, Belediyemiz internet sayfasında 23.03.2020 ve 21.04.2020 tarihleri arasında 30 (otuz) gün süre ile duyurulacak olup, olası itirazlar Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına yapılabilecektir.


Tarih : 23.3.2020 15:11:01